No t’ho perdis! (febrer 2013)Imprimeix aquesta informació

De pega amb el Consell Social
L’empresari Joaquim Boixareu, imputat en el cas Nóos, continua presidint el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) malgrat que el seu mandat en teoria havia de finalitzar el juny de l’any passat, quan feia quatre anys de la seva designació.
[…] Boixareu va ser nomenat el juny de 2008 per un mandat de quatre anys que pot ser renovable per un únic període de la mateixa durada, d’acord amb el que estableix la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC). Amb tot, aquesta renovació no s’ha produït, quan fa més de mig any que el mandat ha expirat. I és que el nomenament del president del Consell Social de la UPC depèn exclusivament del Govern català, no del rectorat de la UPC. El fet que Boixareu sigui un empresari molt proper a CiU, podria explicar que el Govern estigui donant temps a la “desimputació” per renovar-lo en el càrrec, segons sospiten algunes fonts consultades.
Boixareu, imputat a Nóos, segueix al Consell de la UPC tot i que el mandat ha expirat. El Triangle, 06/02/2013.

Barbaritats en l’oferta de titulacions (Universidad de León)
La Universidad de León oferta a partir del próximo mes de marzo (…) la primera edición del título propio de ‘Estética y Peluquería canina y felina’, con una duración intensiva de dos meses que será impartido por profesores de reconocido prestigio de la Facultad de Veterinaria. […] Los participantes adquirirán enseñanzas no sólo relativas a peluquerías sino a los cuidados relacionados con ojos, pabellón auricular, oído externo, dientes y uñas.
Ibercampus, 17/12/12

La Gaceta de los Negocios a favor de les retallades a la universitat
[…] Los recortes muy bien pueden producir paradójicamente unos efectos muy saludables, pues la Universidad pública tal como la conocemos hasta ahora –salvo las obligadas excepciones- apenas puede ser empeorable; su posición en el contexto europeo no invita precisamente al entusiasmo, tanto en lo relativo a su organización como en lo referente a investigación o a selección del profesorado. Del alumnado ya no queda nada por decir, a partir del momento en que unos legisladores demagogos consagraron un presunto derecho de todos a ser universitarios casi por el mero hecho de existir, lo que ha desplomado el nivel medio de excelencia hasta límites vergonzosos. […] las universidades públicas proponen algo muy parecido a una trampa contable: “Que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación (…) sean considerados como una inversión y no como un gasto”.
La Gaceta de los Negocios, 11/12/12

Universitat catalana: altament productiva
Segons un estudi de l’ACUP, “en el rànquing de l’impacte mitjà del sistema d’investigació, Catalunya se situa al sisè lloc dins de l’Europa dels 15”. L’informe de l’ACUP assenyala que, “malgrat la maduresa i excel·lència assolides, s’evidencia també un sistema en tensió que difícilment podrà mantenir-se en el temps sobre la base dels recursos actuals destinats i els resultats obtinguts, que a més amb la crisi s’exposa a un retrocés.”
La Vanguardia, 18/12/12

Tenim bones universitats?
[…] El sistema està canviant i té reptes per assolir, però mai no vam tenir una cosa millor que auguri, amb l’ajuda de les administracions, un futur tan prometedor.
Joaquim Prats (catedràtic de la UB), Funciona el sistema universitari? La Vanguardia, 8/1/13

Sentim, potser massa vegades, que no tenim ni bones universitats ni un bon sistema universitari, cosa que es basa en arguments que suposen un gran desconeixement i que no es fonamenten en cap mena d’anàlisi. […]
Així, es diu que Espanya no té ni una sola universitat, ni pública ni privada, entre les 150 millors del món. […] Sembla que els qui es fan ressò d’aquesta dada desconeixen que aquesta mena de rànquings se centren gairebé exclusivament en indicadors de producció científica. Per això, de les 150 primeres, 148 se situen en països que disposen d’entorns científics i tecnològics amb una despesa inversora en R+D superior a l’1,8% del PIB, […] mentre que a Espanya només arribem a una mica més de l’1,3%. […] Una altra afirmació clarament errònia és que les universitats espanyoles tenen una taxa d’abandonament del 30%. […] Tot sembla indicar que s’insisteix en l’error de confondre abandonament amb abandonament i canvi d’estudis universitaris, cosa que sol ser habitual en tots els sistemes universitaris en els primers anys. […] Espanya té un rendiment acadèmic del 79% (taxa d’acabament dels estudis) davant la mitjana de l’OCDE, que és només del 70%, i això amb una despesa en educació superior inferior a la mitjana de l’OCDE (1’2 a Espanya, en front de l’15 de mitjana a l’OCDE).
També és recurrent l’afirmació […] que sembla que tinguem massa universitats, quan a Espanya disposem d’una universitat (pública o privada) per cada 582.000 habitants, enfront de països com els Estats Units, on n’hi ha una per cada 94.000 habitants, o el Regne Unit, on en tenen una per cada 253.000 habitants.
[…] Segons l’OCDE, mentre que el personal docent a temps complet té uns ingressos bruts anuals als Estats Units de 92.863 dòlars i al Regne Unit de 80.843 dòlars, a Espanya se situa en només 50.777 dòlars.
J. Juliá Igual (vicepresident Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles, rector de la Universitat Politècnica de València). Desconeixement i falta d’anàlisi. La Vanguardia, 16/12/12

2 comentaris

  1. Felipe:

    Per alguns professors espanyols a temps complet fins i tot els 50777 és massa per la feina que fan i la seva qualitat. El corporativisme i els amiguismes que hi ha als departaments fa que aquesta situació es perpetui. En el contracte dels professors hauria de posar molt clar quines són les seves obligacions, a més de les extrictament docents. Molts no saben ni posar documents a ATENEA i encara van amb transparències de l’any de la picó. Això hauria de tenir un reflex en l’avaluació docent que hores d’ara no hi és per aquest corporativisme i amiguisme.

  2. Fernando:

    Yo sí se poner documentos en ATENEA pero es de los peores sistemas que conozco, más aún si lo comparamos con otros desarrollados en la UPC. Si hemos de cambiar las transparencias cada año tal vez deberíamos replantearnos lo que enseñamos ya que quiere decir que es efímero y, por lo tanto, nos sé que pinta en la universidad. Cambiar por cambiar y estar a la última no quiere decir que la docencia sea mejor.