Una dada val més que mil imatges (juny 2013)Imprimeix aquesta informació

Al darrer butlletí vàrem publicar una sèrie de dades sobre la situació econòmica de la UPC. Un lector va demanar si la informació sobre l’evolució dels costos de personal es podia donar amb més detall, especificant-ne els col·lectius. Ara presentem aquestes dades, la font de les quals són les memòries auditades de la UPC. Cal dir, però, que les liquidacions dels anys 2010 i 2011 tenen un format diferent, amb les dades molt més agregades: això ens ha obligat a cobrir aquesta manca de detall a partir d’extrapolacions raonablement versemblants.

També se’ns va demanar informació sobre el PAS que depèn de projectes. Lamentablement, no la podem donar, perquè la liquidació del pressupost de la UPC no és prou detallada.

Aprofitem per suggerir que la UPC hauria de fer un esforç per augmentar la transparència i el detall de les dades que publica. Una universitat amb vocació de servei públic com la nostra té el deure del rendiment de comptes a la societat.

Dins “Resta del capítol 1″ hi ha diverses partides, però les més significatives són despeses específiques en què es reben els diners d’un altre ens i s’abonen a les persones: els costos del professorat UPC que està assignat als consorcis (CEIB, CETI); els costos lligats a docència de personal de la UPC per a la Fundació Politècnica de Catalunya, les beques del Programa Ramón y Cajal, etc.