Una dada val més que mil imatges (desembre 2013)Imprimeix aquesta informació

Participació a les eleccions a rector a la UPC: D’acord amb la ponderació del vot per sectors, en aquestes eleccions (2013) la participació total ha estat del 54,6% a la primera volta i del 53,9% a la segona volta. En la majoria de col·lectius la participació ha sigut superior a la d’altres universitats del nostre entorn immediat (per una correcta comparació cal tenir en compte que les darreres eleccions de la UPC són les primeres on tot l’estudiantat de doctorat ha estat transferit del col·lectiu EST al col·lectiu PDI-B).

Participacio_eleccionsrector1

Participacio_eleccionsrector4