Imprimeix aquesta pàgina

ACTIVITATS

A més de publicar un butlletí, UpiC organitza debats, jornades, conferències i taules rodones, i participa acitvament al debat universitari. En aquesta secció trobareu informació de les activitats més recents i de les  previstes properament.

Taula rodona i debat: Present i futur de la universitat com a servei públic

Jorge Calero, Julio Carabaña, Albert Recio i Joan Tugores ens ajuden a analitzar i explicar el que ha passat fins ara, el que està passant, el que es pot preveure que passi i, nogensmenys important, el que caldria fer per tal que la universitat progressi en la seva funció de servei públic, equitatiu i de qualitat.

Acte-debat: Reptes presents i futurs de la universitat

Acte-debat amb motiu de la publicació del llibre impulsat per UpiC Construir el futuro de la universidad pública.

La crisi i el seu impacte en la situació social de Catalunya i Espanya,  i el paper de la universitat en aquest context

Conferència de Vicenç Navarro, qui ha estat assessor de les Nacions Unides, de molts governs europeus i d’Amèrica Llatina i de diversos governs nord-americans, així com del Congrés dels EEUU. És director del Programa de Polítiques Públiques i Socials que patrocinen conjuntament la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University, universitats de les quals és professor. Dins l’acte de celebració del 20è aniversari d’UpiC

Jornada de reflexión y debate: Construir el futuro de la universidad pública – Propuestas para una universidad al servicio de toda la sociedad

Jornada organitzada per UpiC. Es planteja com un lloc de trobada i de posada en común de reflexions, anàlisis i propostes de les persones que s’han manifestat a favor d’una universitat pública renovada, al servei de tota la societat; com una aportació d’elements per a construir el seu futur.

L’esborrany de Reial Decret d’Estatut del PDI

Acte informatiu amb motiu de la publicació de l’esborrany de projecte de reial decret d’Estatut del PDI. Desembre 2008.

Manifest: Per una universitat pública al servei de tota la societat

Manifest promogut per professorat de totes les universitat públiques catalanes contra una campanya per desprestigiar i mercantilitzar la universitat pública, amb el suport d’UpiC. Maig 2008.

Il·lustració, ciència i política universitària

Acte amb motiu de la jubliació del professor Guillermo Luza Monforte. Febrer 2008.

Aprovació del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011

Entrevista amb Francisco Marcellán, Secretari General de Política Científica i Tecnològica del MEC, amb motiu de l’aprovació del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. Novembre 2008.

La universitat europea: cap a on va?

Conferència a càrrec d’Andreu Mas-Colell, president de l’European Economic Association i professor d’economia a la Universitat Pompeu Fabra. Durant el seu mandat com a conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Parlament aprovà la Llei d’universitats de Catalunya. Assumirà la secretaria general de l’European Research Council de juliol de 2009 a desembre de 2011. Gener 2007.