Archive for the ‘Una dada val més que…’ Category.

Una dada val més que mil imatges (octubre 2010)

Punxeu amb el ratolí sobre la imatge per veure-la a mida gran.

(*) Nivell terciari: universitat i formació professional post – secundària

Font: Eurostat

Aquest cop, una imatge val més que mil dades (juny 2010)

Una dada val més que mil imatges (maig 2010)

Punxeu amb el ratolí sobre les imatges per veure-les a mida gran.


Nota: El col·lectiu “PDI Dr” inclou, en les eleccions del 2010, tot el PDI doctor amb vinculació permanent amb la universitat, tant funcionari com contractat; en canvi, en les eleccions del 2002 i del 2006, només en formava part el professorat funcionari doctor.

Font: web de la UPC

Una dada val més que mil imatges (febrer de 2010)

Punxeu amb el ratolí sobre les imatges per veure-les a mida gran.

Percentatge de la població entre 20 i 24 anys que cursa estudis de nivell superior: distribució regional a la Unió Europea

Percentatge de la població entre 25 i 64 anys que ha completat estudis de nivell superior: distribució regional a la Unió Europea

Font: Eurostat Regional Yearbook 2009

Una dada val més que mil imatges (octubre de 2009: dones a la universitat)

Punxeu amb el ratolí sobre les imatges per veure-les a mida gran.

Dones total

Dones àmbits

Font: Eurostat (Oficina d’estadística de la Unió Europea)

Una dada val més que mil imatges (juny de 2009)

Font: Font: Eurostat (Servei d’Estadística de la Unió Europea)

Una dada val més que mil imatges (març de 2009)

Font: Butlletí UPC

Fonts: Per al pressupost: partida 228.30 dels Pressupostos de la UPC (Butlletí UPC); per a l’evolució de l’IPC: INE

Una dada val més que mil imatges (febrer 2009)

Seguint en la línia de les informacions de l’article Reflexions sobre la possible reestructuració dels Departaments de la UPC, dediquem de forma monogràfica aquest apartat a donar un seguit de dades sobre els departaments de la UPC. Totes les dades provenen de www.upc.edu/dades. (Punxeu amb el ratolí a cada imatge per veure’n una versió més gran).

Una dada val més que mil imatges (novembre 2008)

En aquesta secció incloem, sense comentaris, dades que considerem interessants per a la comunitat universitària de la UPC i que no hi han tingut prou difusió.

Nota: “trasllat” es refereix a estudiants que ja s’havien matriculat en alguna titulació universitària i que han canviat de centre i/o titulació.
Font: http://www.upc.edu/dades