Imprimeix aquesta pàgina

QUÈ ÉS UPIC

Què és UpiC?

UpiC és una associació i un fòrum de debat dins l’àmbit de la UPC, accessible a tots els membres del personal docent i investigador i d’administració i serveis.

Quins objectius té?

Promoure la reflexió, el debat i la intervenció sobre la política universitària en una línia de millora de la qualitat del sistema universitari públic de Catalunya en general, i de la UPC en particular.

Quines activitats fa?

Publica aquest web que recull opinions d’actualitat universitària. Organitza jornades, conferències i taules rodones per debatre temes d’interès. Participa activament als òrgans de representació i de govern de la UPC, mitjançant la presentació de candidatures i mocions.

Quin funcionament té?

El Plenari de l’associació UpiC, que agrupa a totes les persones associades, es reuneix periòdicament per debatre temes d’interès, establir línies d’actuació, etc. Així mateix, el Plenari elegeix una Comissió Permanent, que té la responsabilitat de coordinar les activitats, publicar el butlletí i gestionar l’associació. Actualment, la Comissió Permanent té la composició següent: Laia Haurie Ibarra (presidenta), Eusebi Jarauta Bragulat (secretari), Inma Rodríguez Cantalapiedra (tresorera), Carme Peñas Zapata, José Manuel de la Puente Martorell i Toni Tribó Busquets. Quan convé, es constitueixen comissions específiques per impulsar temes concrets, en les quals participen les persones associades que ho desitgen.

Com participar-hi?

Consulta l’apartat Contactar i participar.